Hấu Gia Phong Thủy

Dự báo tử vi 2017 cho người tuổi Tuất

VẬN NĂM 12 CON GIÁP NĂM 2017 – ĐINH DẬU

TUỔI TUẤT :

Các bạn tuổi Tuất năm nay về mệnh lý thuộc tương hại với Dậu, nên dễ xảy ra chuyện thị phi, có sao Âm Sát, sao Thiên Không, sao Hối Khí lâm mệnh, Sao Âm Sát đại diện là Nữ tiểu nhân, vậy năm nay nên tránh làm ăn, hay tiếp xúc nhiều với phái nữ, Thiên Không thì hay bị bể kế hoạch, vậy năm nay không nên có kế hoạch gì lớn, thích hợp là đi tới đâu tính tới đó, và năm nay không được chậm trễ hay thờ ơ trong công việc, ví dụ đang bàn với khách ký hợp đồng thì phải không ngừng bám sát cho đến khi xong, nếu không sẽ dễ dàng bị vuôt mất.

 

Nhưng ngược lại năm nay bị tiểu nhân nữ ảnh hưởng, còn đàn ông lại là quý nhân, như vậy năm nay nên gần nam giới nhiều hơn sẽ được may mắn.

 

Vận năm nay cũng được địa vị thăng tiến, làm việc tiến bộ nhưng thuộc dạng vận năm trung bình.

 

Mặt tình cảm thì phải cẩn thận dễ xảy ra cải vả, nhất là tình cảm mới thì dễ tranh cải dẫn đến chia tay, nói chung đào hoa không có gì khởi sắc.

Dưới đây là hình Bồ Tát và Chữ Hộ Mạng cho Tuổi Tuất. Người tuổi này có thể in ra đeo bên mình hoặc thờ cúng. Tên Bồ Tát là A DI ĐÀ PHẬT.

Dịch vụ khác

Hầu Gia Phong Thủy
Email:nguyenpt8899@yahoo.com.vn

Chat Facebook