Hấu Gia Phong Thủy

Vận may và tình yêu năm 2017 cho người tuổi Dậu

VẬN NĂM 12 CON GIÁP NĂM 2017 – ĐINH DẬU

TUỔI DẬU :

Các bạn tuổi Dậu năm nay phạm vào năm tuổi, về thuật ngữ mệnh lý gọi là Trực Thái Tuế, năm nay chủ yếu bị ảnh hưởng lớn vào tinh thần thiếu ổn định, các bạn sinh năm 1993 dễ xảy ra chuyển tình cảm thay đổi nhiều, còn các bạn sinh năm 1969, 1981, do tinh thần thiếu ổn định gây ra trong nhà thiếu yên ổn, gia đình xào xáo, còn người sanh năm 1957 thì cẩn thận lời ăn tiếng nói, không được muốn nói là nói hay là tùy tiện la mắng người khác, để ý môi có bị thâm không hay răng có hở không, hoặc viềng môi có bị xệ xuống không, nếu có thì đầu năm nên đi khám tổng quát, lấy máu để hóa giải, nếu thấy bệnh thì điều trị sớm.

 

Tuổi Dậu tuy là năm tuổi, được cái có sao Tướng Tinh và Kim Quý, là người có quyền và tiền tài cũng được thuận lợi, nhưng do tinh thần không được thoải mái, vậy không nên quá tập trung vào công việc cũng như kiếm tiền, mà rút thời gian đi du lịch cho khuây khỏa, không tạo ra nhiều áp lực cho bản thân.

 

Nói chung năm nay bị ảnh hưởng bởi tâm lý và tình cảm nhiều, nên phải biết kiềm chế để được yên thân yên nhà, yên cửa.

Dưới đây là hình Bồ Tát và Chữ Hộ Mạng cho Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu có thể in ra đeo bên mình hoặc thờ cúng. Tên Bồ Tát là BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG BỒ TÁT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ khác

Hầu Gia Phong Thủy
Email:nguyenpt8899@yahoo.com.vn

Chat Facebook