Hấu Gia Phong Thủy

Vận mệnh năm 2017 cho người tuổi Hợi

VẬN NĂM 12 CON GIÁP NĂM 2017 – ĐINH DẬU

TUỔI HỢI

Vận năm nay tuổi Hợi thuộc trung bình, sẽ đi lại bên ngoài nhiều, sẽ có nhiều cơ hội phải đi đây đó hoặc do công việc ảnh hương, hoặc có chuyện dọn nhà, nói chung dù không bị ảnh hưởng hay đi, nhưng bản thân cũng có lòng muốn động, không yên, vậy thì nên tìm bạn bè hợp mặt, du lịch để giải tỏa sự hiếu động do vận gây nên. Nhất là trong tháng 4 và tháng 10 sẽ thấy rỏ điều này, đối với người do công việc hay lý do khác không thể đi đây đó để giải quyết tâm trạng, thì ra phố vừa đi bộ vừa tập thể dục cũng có thể giải tỏa phần này.

 

Đối lúc người dễ cảm thấy cô đơn, nhưng do được đây đó nên cảm giác này không gì gọi là ảnh hưởng lớn gì.

 

Về mặt tình cảm, tình yêu thì cũng bình thường, nếu chưa có tình yêu thì năm nay cũng không có gì khởi sắc kiếm được người tình

 

Dưới đây là hình Bồ Tát và Chữ Hộ Mạng cho Tuổi HỢI. Người tuổi này có thể in ra đeo bên mình hoặc thờ cúng. Tên Bồ Tát là A DI ĐÀ PHẬT.

 

 

 

 

Dịch vụ khác

Hầu Gia Phong Thủy
Email:nguyenpt8899@yahoo.com.vn

Chat Facebook