Hấu Gia Phong Thủy

Vận mệnh năm 2017 cho người tuổi Mão

VẬN NĂM 12 CON GIÁP NĂM 2017 – ĐINH DẬU

TUỔI MÃO

Tuổi Mão năm nay gọi là Xung Thái Tuế, nước ta thường gọi là năm tuổi Xung, nên vận năm cũng như công việc, tình cảm đều không được thuận lợi

Về mặt tình cảm dễ hay gây gỗ, nếu ai chứa kết hôm còn đang trong đàm ái thì rất dễ xảy ra chuyện chia tay, nếu không muốn chuyện này xảy ra lại chưa có điều kiện kết hôn, vậy thì thực sự phải biết nhường nhịn để tránh vô tình gây ra nghiêm trọng rồi không thể tháo gỡ.

Còn người đã kết hôn, thì vợ chồng dễ xảy ra cải vả, và chính bản thân cũng dễ bị nổi nóng, vậy phải luôn biết nhường nhịn.

Về tài vận năm nay dễ bị gây thương tích trong giao thông hoặc di dời chổ ở, những chuyện này đều gây nên hao tài, vậy ra đường phải cẩn thận khi lái xe, nhất là lưu ý trong tháng 2 và tháng 8 âm lịch, đầu năm tháng giêng nên đi rút máu khám tổng quát để có chảy máu mà hóa giải.

Còn để hóa giải hao tổn tiền tài thì khi có điều kiện mua nhà hoặc mua những vật quý có giá trị, để làm hao đi cũng là một cách.

Dưới đây là hình Bồ Tát và Chữ Hộ Mạng cho Tuổi MÃO. Người tuổi này có thể in ra đeo bên mình hoặc thờ cúng. Tên Bồ Tát là VĂN CHU BỒ TÁT.

 

Dịch vụ khác

Hầu Gia Phong Thủy
Email:nguyenpt8899@yahoo.com.vn

Chat Facebook