Hấu Gia Phong Thủy

Vận mệnh năm 2017 cho người tuổi Tỵ

VẬN NĂM 12 CON GIÁP NĂM 2017 – ĐINH DẬU

  TUỔI TỴ

Vận năm của tuổi TỴ năm nay không bị tốt hay xấu ảnh hưởng, vậy thì từ công việc hay tình cảm phải dựa vào năng lực của chính bản thân mình.

Được cái năm nay là năm tương họp với tuổi DẬU, vậy về nhân duyên được nhiều người quý mến, từ đó mà công việc cũng trở nên đợc thuận lợi nhiều.

Về tài vận năm nay khá tốt, nhưng là phải bỏ ra bao nhiêu công sức sẽ nhận lại được bấy nhiêu thù lao, vậy năm nay phải cố gắng siêng năng, không lười biếng, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.

Về mặt tình cảm năm nay thuộc ổn định, còn ai muốn quen bạn tình thì năm nay cơ hội không lớn, mặt tình cảm không sự đột phá, nếu muốn thì lưu ý tháng 3 và tháng 9 để cố gắng vậy.

Dưới đây là hình Bồ Tát và Chữ Hộ Mạng cho Tuổi DẦN. Người tuổi này có thể in ra đeo bên mình hoặc thờ cúng. Tên Bồ Tát là HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT..

 

Dịch vụ khác

Hầu Gia Phong Thủy
Email:nguyenpt8899@yahoo.com.vn

Chat Facebook