Hấu Gia Phong Thủy

VẬN NĂM 12 CON GIÁP NĂM 2017 – ĐINH DẬU TUỔI SỬU

VẬN NĂM 12 CON GIÁP NĂM 2017 – ĐINH DẬU

TUỔI SỬU

Tuổi Sửu năm nay thuộc Tam Hạp đối với năm Dậu, nên vận tuổi năm nay tươi đối ôn định, có nhân duyên tốt, gặp khó được hóa giải, năm có nhiều tiến bộ.

 

Nhưng đối với sao Xấu cũng không ít, ảnh hưởng đến Quan phi, thị phi, tiểu nhân, bất hòa, đồng thời cũng phải cẩn thận đi lại an toàn, dễ bị chấn thương, nhưng cũng không phải lo lắng lắm do được năm tam hạp nên không dẫn đến chuyện nghiêm trọng.

 

Về tài vận thì thuộc dạng trung bình ổn định, về nhân duyên cũng như chuyện tình cảm tốt.

   

Dưới đây là hình Bồ Tát và Chữ Hộ Mạng cho Tuổi Sửu. Người tuổi này có thể in ra đeo bên mình hoặc thờ cúng. Tên Bồ Tát là HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ khác

Hầu Gia Phong Thủy
Email:nguyenpt8899@yahoo.com.vn

Chat Facebook